tumblr visit counter
Propaganda Yayınları - Kitaplar

ikibinonyedi

kaynak_kapak

Çocuk Hakları ve Siyaset


Kemal İnal

Kemal İnal’ın bu oylumlu çalışması siyasi gündemimizde hala hak ettiği yeri alamayan bir meseleyi inceliyor: Çocuk. Çocuğun hakları görece yeni bir kavram. Bu kitabın amacı bu ezberi yıkmak. Bunu da serin kanlı, bilgili ve cesur bir diskurla yapıyor. Bu kitap, yayınevimizin, fetret devrinde KHK ile işlerinden çıkarılan demokrat/devrimci akademisyenlerle dayanışmak için düzenlediği bir kampanyanın sonucu olarak yayınlanıyor. Daha fazla bilgi için...
ikibinonaltı

kaynak_kapak

Türkiye'de Sıkıyönetimler


Serdar Şen

Türkiyedeki militarizmin tarihi denince akla gelen ilk isimlerden olan Serdar Şen’in yeni çalışması, ordu ve siyaset ilişkisini serinkanlı, analitik ve tarihsel bir açıdan ele alıyor. Türkiye’de Sıkıyönetimler, 1925 - 1980 tarihleri arasındaki militarist siyaseti, yakın Türkiye tarihini ve en önemlisi de günümüz siyasetini anlamak isteyenler için vazgeçilmez bir kitap. Daha fazla bilgi için...

kaynak_kapak

Kuran'ın Kaynakları


Tufan Çelebi

‘‘Kuran Çalışmaları’ seküler gözlükle sosyolojik bir fenomeni bilimsel kıstaslarla incelemeyi tarif ediyor. Bu kitap, bunu Türkçe’de yapan ilk çalışmalardan biri. ‘Yedi Uyurlar’dan ‘Hızır’a, ‘İbrahim’den ‘Lut’un Kızlarına’ birçok öykünün Kuran’a nereden nasıl girdiğini bu kitaptan öğreniyoruz. Detaylı bir kaynakçaya dayalı bu kitap, Kuran’ın insan ürünü olduğu tezlerini delillerle ve akılcı argümanlarla destekliyor. Daha fazla bilgi için...

notlar_kapak

Anarşizme Kenar Notları


Gün Zileli

Zileli, bu toprakların çıkardığı en üretken anarşist yazar kuşkusuz. Biz okurlar içinse bunun faydası, yaklaşık otuz yıla yayılmış üretimin net bir panoramasını bu kitapta görebilmek. Kaldı ki bu panoramaya tanıklık etmekle yetinmiyor, bunu post-yapısalcı bir eleştirellikle tekrar değerlendirme şansına erişiyoruz. Bu manada, eşi az bulunur bir eser ‘Anarşizme Kenar Notları’. Daha fazla bilgi için...

bahatevfik_kapak

Felsefe-i Ferd


Baha Tevfik

Son dönem Osmanlı'nın anarşizme yakınsayan düşünce üretimlerini anlamak ve öğrenmek için atılması gereken ilk adım şüphesiz Baha Tevfik'i okumaktır. Burhan Şayli'nin yayına hazırladığı eser, Tevfik'in başlıca makalelerini derliyor. Daha fazla bilgi için...

gezi_kapak

Bağzı Tanımlar ve Bağzı Olaylar: Bir Gezi Sözlüğü


Duran Oğaç - Eylem Yılmaz

Gezi eylemlerinin son dönem politik tarihindeki yerini tekrar anımsamak için eşsiz bir fırsat bu çalışma. Kara mizahi bir tarzla, Gezi'nin siyasi diskurumuza kattığı sözleri ve deyişleri derleyen, zevkle okunan bir çalışma. Daha fazla bilgi için...
ikibinonbeş


aykırı_kapak

Aykırı Yazılar


Can Başkent

Bu kitap, son birkaç yılda pek de popüler olmayan sosyopolitik meseleler üzerinde düşünürken yazdığım makaleleri içeriyor. Bu makaleler, güncele yer yer teğet geçerek, kuramsal siyasetin temel taşlarını sorgulamaya çalışıyor. Daha fazla bilgi için...

odtu_kapak

ODTÜ Tarihçe: 1956-1980


Nurettin Çalışkan

ODTÜ’nün, Türkiye’nin sosyal, kültürel ve siyasi hayatındaki rolü tartışılmaz. Fakat, ODTÜ’yü ve ODTÜlülüğü anlamanın ilk yolu üniversitenin tarihini, çalkantılarını, yaşadığı zorlukları ve bunalımları, hayata kattığı heyecanı bilmekle başlar.Daha fazla bilgi için...

turler_kapak

Türler ve Cinsler


Can Başkent

Sınıfsal açıdan bakıldığında dahi, cinsiyetçiliğin ve türcülüğün oldukça benzer yöntemlerle işlediği görülür. Bu kitap, özgürlükçü siyasetin bir çok yöntem ve tezleriyle cinsiyetçilik ve türcülük arasındaki paralelliğe özgün bir şekilde işaret ediyor, çıkış yolları önererek meselenin derinliğine iniyor.Daha fazla bilgi için...

vry_kapak

Vicdani Ret Yazıları


Can Başkent

Vicdani ret, silah seslerinin susmadığı Türkiye’de, barışçıl bir ses olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. Hareketin bugünün anlamak için bir başucu eseri olan bu kitap, analitik ve siyasi bir bakış açısından, yer yer eleştirel olarak, vicdani ret hareketini ve siyasetini inceliyor. Bu siyaseti, gerek formel gerek ahlaki zeminlerde ele alıyor. Daha fazla bilgi için...
ikibinondört


1965_kapak

1965


Serdar Korucu - Aris Nalcı

2015’e bir kala, Ermeni Soykırımı’nın 100. yılı yaklaşırken, dünyanın özellikle de Türkiye’nin gözü Ermenilerin anma faaliyetlerine çevrilmişken, soykırımın üzerinden 50 yıl geçtikten sonra yani bugünden 50 yıl önce neler yaşandığına yeniden bakmak gerektiğini düşündük. Daha fazla bilgi için...

agirkitap_kapak

Ağır Kitap


Sevan Nişanyan

"Ağır Kitap" yazarın siyaset, tarih ve din üzerine yazdıklarının bir derlemesi, hem de epey genişçe bir derlemesi. Yedi yüz küsür sayfalık bu ağır kitapta, yazarın gerek kolay okunan, gerekse ses getiren ve zorlayıcı yazılarını bulacaksınız. Daha fazla bilgi için...

iskd_kapak

İzmir Savaş Karşıtları Derneği: Bir Sözel Tarih


Editör: Can Başkent

Bu kitapta, çağrımıza yanıt veren İSKD aktivistleriyle yaptığımız röportajları bulacaksınız. Çoğunlukla belleklerde kalan, yitip gitme tehlikesi olan birçok anı ve nüans ve strateji, İSKD'nin etkileyici tarihçesi boyutuyla, bu kitapta tecelli ediyor. Amacımız, İSKD'yi sadece yeni nesillere anımsatmak değil, ayrıca tarihin yapraklarını yeniden açmak. Daha fazla bilgi için...

direnpipi_kapak

#direnpipi


Kaan Göktaş

Sünnet, bu toprakların sorgulanmadan kabül edilen vahşi uygulamalarından, geleneklerinden biri. Gerek dini, gerekse kültürel nedenlerle toplumda kabül edilegelen, sıradanlaştırılan ve göz ardı edilen erkek sünneti, hala yeterli siyasi ilgiyi göremedi. Göktaş’ın çalışması bu ezberi bozuyor. Daha fazla bilgi için...

fanzin_kapak

Fanzin(ci)ler Konuşuyor


Editör: Barış Akkurt

Bu kitap 25'in üzerinde fanzin editörüyle yapılan röportajları içeriyor. Kimimiz için 90'ların bir nostaljisi, kimimiz için hala süregelen bir tutku olan fanzinlerle tekrar bağ kurmak isteyenler için eşi bulunmaz bir kitap. Daha fazla bilgi için...

sozler_kapak

Sözler, Yazılar, Sorular


Işık Ergüden

Bu kitapta yer alan yazılar, Işık Ergüden’in 1990 ila 2014 yılları arasındaki makalelerinin bir seçkisi. Edebi eleştirilerden tutun da, Türkiye’deki solun mikro-tarihçesine dek çeşitli nüanslarda ve yoğunlukta yazılar sunuyor yazar bize. Daha fazla bilgi için...

osman_kapak

Vegan Tutsak


Osman Evcan - Can Başkent

Bu kitap, Osman Evcan ile yapılan bir nehir söyleşidir. Osman Evcan, bir vegan olarak hapishanede yaşadığı sorunlar, vegan yiyeceğe erişememesi, dolayısıyla açlık grevine girmesi ve sonrasında da adına düzenlenen “Osman’a Vegan Yemek” kampanyasıyla 2 yıl önce siyasi gündemimize girmişti. Daha fazla bilgi için...
ikibinonüç


vegan_kapak

Veganizm: Ahlakı, Siyaseti ve Mücadelesi


Zülâl Kalkandelen - Can Başkent

Kitabı yazarken, herhangi bir sınırlama olmadan, en içten düşüncelerimizi ve kişisel yaklaşımlarımızı mütevazı bir şekilde paylaştık. Belki fazla romantik ve ütopik gelebilir ama biz, “daha barışçıl, başka bir dünya mümkün” diyenlerdeniz. Umarız okuyanlar da, bizim yazarken aldığımız keyfi alabilir. Daha fazla bilgi için...

sirince_kapak

Şirince Meydan Muharebelerinin Mufassal Tarihçesi


Sevan Nişanyan

Sevan Nişanyan, İzmir'in Şirince köyünde giriştiği turizm faaliyetlerinin hikâyesini anlatıyor bu kitapta. Devlet kurumlarıyla ve bürokrasiyle yaşadıklarını anlatan eğlenceli bir okuma. 'Hodri Meydan Kulesi'nin hikayesini, devlet bürokrasisinin varabileceği noktaları merak ediyorsanız, bu kitap tam size göre. Daha fazla bilgi için...

cumhuriyet_kapak

Yanlış Cumhuriyet


Sevan Nişanyan

Kitapta, Nişanyan cumhuriyet ve Atatürk üzerine 51 soruya yanıt veriyor. Sorular, demokrasiden laikliğe, kadın haklarından devrimlere dek birçok meseleye değinmekte. Yirmi yıl öncesinden hala günümüze ışık tutan, tartışmalara ve polemiklere vesile olan Yanlış Cumhuriyet, Propaganda Yayınları baskısıyla huzurlarınızda. Daha fazla bilgi için...

kilikya_kapak

Kilikya Katliamı 1909


Sait Çetinoğlu

Yakın tarihimizin az bilinen ve üzerinde pek çalışılmayan meselelerinden olan Kilikya / Adana Katliamı üzerine, konunun uzmanlarından Sait Çetinoğlu'nun bu kitabı, tarihi belgeler ve kanıtlarıyla olayın detaylarını ve vehametini ortaya koyuyor. Osmanlı'nın son döneminden günümüze dek süregelen devlet geleneğinin ve küstahlığının o dönemlerde vardığı boyutu anlamak için, benzersiz bir eser. Daha fazla bilgi için...

elif_kapak

Elifin Öküzü ya da Sürprizler Kitabı


Sevan Nişanyan

Bu kitap 1000'i aşkın Türkçe sözcüğün inanılmaz tarihini, esprili ve kolay okunur bir dille anlatıyor, her gün kullandığımız sözcüklerin arasındaki umulmadık köken ilişkilerini gözler önüne seriyor. Elifin Öküzü, geniş bir tarih kültürüne ve titiz bir araştırmaya dayanan, okuması keyifli, eğlenceli bir kitap. Daha fazla bilgi için...

aslan_kapak

Aslanlı Yol


Sevan Nişanyan

Sevan Nişanyan'ın otobiyografisi, yaşadığı ilginç öykülerin ötesinde, bir duygu paylaşımı. Nişanyan'ı daha iyi tanımak, maceralı bir hayatı okumaktan zevk almak isteyenlerin kaçırmaması gereken bir çalışma "Aslanlı Yol". Daha fazla bilgi için...

hocam_kapak

Hocam, Allaha Peygambere Laf Etmek Caiz Midir?


Sevan Nişanyan

"Türkiye'de pek çok insanın kafası din ve ifade özgürlükleri konusunda karışıktır. Ama aynı zamanda bu konuları düşünmeye ve tartışmaya yönelik ciddi bir istek ve merak vardır. Cumhuriyet döneminde dindarlara yöneltilen hoyrat ve küçümseyici dil bu tartışma sürecini zorlaştırmıştır." diyor Nişanyan. Daha fazla bilgi için...

kelimebaz_kapak

Kelimebaz


Sevan Nişanyan

Bu kitap Sevan Nişanyan’ın Taraf gazetesindeki Kelimebaz köşesinde 29 Ekim 2008 – 14 Aralık 2009 tarihleri arasında yayımlanan tüm makalelerini içermektedir. Gazete yönetimi tarafından uygun görülmediği için yayımlanmayan yazıların tam metni eklenmiş, sakıncalı bulunarak kesilen yazıların orijinal hali gösterilmiştir. Daha fazla bilgi için...
ikibinoniki


ateizm_kapak

Ateizmi Anlamak


Aydın Türk

Bu eser, Türkiye düşünce dünyasında bir ilk. Ünlü bir kaç yabancı yazarın çevirisiyle İslam'daki çelişkileri sıralayan bir kaç eseri saymazsak, dinlerden bağımsız ve dinlerin ötesinde, ateizmin bir düşünce olarak anlatıldığı ve savunulduğu ilk kitap, bu. Daha fazla bilgi için...

tsk_kapak

Türkiye'de Ordu ve İnsan Hakları İhlalleri


Study Center on Turkey (Türkiye Çalışmaları Merkezi, Hollanda)

Hollanda‘da bulunan Study Center on Turkey adlı organizasyonun sağladığı küçük ölçekli bir finansal destekle hazırlanan bu kitap, zorunlu askerlik ile sürmekte olan savaşın karşılıklı etkileşim içinde bireylerde ve toplumda yol açtığı ağır tahribat ve travmayı görünür kılmayı amaçlıyor. Bunu da savaşa katılan askerlerin yaşadıkları ağır ve travmatik deneyimleri anlatmalarını sağlayarak yapıyor. Daha fazla bilgi için...

secki_kapak

Yayın Kolektifi Seçkisi


Editör: Yayın Kolektifi

Bu kitap Türkiye’nin iki istisnai yayıncılık deneyimini bir araya getiriyor: Türkiye’nin ilk politik e-kitap yayıncısı Propaganda Yayınları ve yayınevi üstü bir yayıncılık örgütlenmesi olan Yayın Kolektifi. Bu seçki, Yayın Kolektifi’nin ilk yılı içerisinde yayınladığı yedi kitaptan yapılan bir derlemedir. Daha fazla bilgi için...

amargi_kapak

Amargi Dergisi Seçkisi


Editör: Can Başkent

Amargi dergisini düşündüğümde, aklıma ilk gelen sözcük polemik oluyor. Belki İnternet’in yarattığı şımarık ve küstah iletişim kültürünün oluşumundan çok önceleri yayınlanmış olmasındandır, ben bu polemikleri ve tartışmaları oldukça faydalı ve olumlu bulmuşumdur hep. Ateşli, kimi zaman saldırgan ve ironik ve biraz küstah ve ukala, kimi zaman şevkatli bir ton barındıran bu tartışmalar, bana sorarsanız, bugün dahi sahip olmadığımız bir tartışma kültürüne sahipti. Daha fazla bilgi için...

dunyada_kapak

Türkiye'de ve Dünyada Vicdani Ret


Barış Esmer

Son yıllarda vicdani ret üzerine yapılan çalışmaların sayısında gözle görülür bir artış var. Bu gelişmenin, hem politik hem de sosyolojik ve düşünsel nedenlerini görmek zor değil. Barış Esmer’in çalışması meselenin politik inceliğini ve tarihsel karmaşasını düzenli bir şekilde okura aktarıyor. Bunu yaparken de bir sosyal bilimciden beklenecek titizliği azami derecede gösteriyor. Daha fazla bilgi için...

apolitika_kapak

A-Politika Dergisi Seçkisi


Editör: Can Başkent

Apolitika, kısacık yayın hayatında, dolu dolu yayınladığı yedi sayısıyla, anarşizmin biraz ciddi, biraz da entelektüel yüzü olmuştur. Bunu, kimi kapak konularını kapsamlıca işlemelerinden, kimi kuramsal konulara çekinmeden cesurca değinmelerinden anlayabiliyoruz. Daha fazla bilgi için...
ikibinonbir


ates_kapak

Ateş Hırsızı Dergisi Seçkisi


Editör: Can Başkent

Ateş Hırsızı, anarşizmin Türkiye’deki yolculuğunda iki açıdan büyük önem taşır. İlk sayısının 1992 yılının aralık ayında, 10. ve son sayısının ise Nisan 1999’da yayınlanmasıyla, Ateş Hırsızı, kendisinden sonraki anarşist dergi geleneğinde, acısıyla tatlıyısla, belirleyici olmuştur. Ateş Hırsızı, hem Kara ve Apolitika'dan daha fazla sayı yayınlamış, hem de yayınlanma süreci yedi (1992 - 1999) yılı bulmuştur. Daha fazla bilgi için...

vr_kapak

Vicdani Ret Açıklamaları Almanağı (1989 - 2010)


Editör: Can Başkent

Vicdani ret, belki de diğer popüler sivil itaatsizlik eylemlerine göre daha samimidir, daha içtendir. Politik coşkusunu bir kenara bıraktığınızda bile, satır aralarında hissi bir manifesto da okursunuz bir vicdani ret açıklamasını elinize aldığınızda ya da dinlediğinizde. Bu kitaptaki amaçlarımızdan biri de bu duygulanımı sağlamaktır. Daha fazla bilgi için...

satin al
efendisiz_kapak

Efendisiz Dergisi Seçkisi


Editör: Can Başkent

Efendisiz, Türkiye’de yayınlanan anarşist dergilerin belki de en az bilinenidir. Kasım 1988’den Ekim 1989’a dek geçen süreci kapsayan altı sayılık ömrüne, Efendisiz, küçücük puntolarla bir çok yazı sıkıştırmıştır. Bilhassa, uzun, biraz daha kuramsal yazılarla doludur Efendisiz’in 16 sayfalık sayıları. Daha fazla bilgi için...

satin al
kara_kapak

Kara Dergisi Seçkisi


Editör: Can Başkent

Propaganda Yayınları olarak Kara Dergisi’ni canlandırmaktan, yarattığı entelektüel ve devrimci mirası gündeme getirmekten büyük gurur duyuyoruz. Ekim 1986’da çıkan ilk sayısıyla, Kara dergisi liberter ve anarşist düşüncenin bu topraklardaki tarihi açısından büyük, hem de çok büyük bir aşamadır. Daha fazla bilgi için...

satin al